!!!! Członków Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku zachęcamy do przekazania adresu mailowego, który ułatwi nam kontakt z Państwem w sprawach statutowych SKwP !!!!

AktualnościCzłonków Stowarzyszenia Księgowych zapraszamy na
spotkanie świąteczne, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku.
Podczas spotkania - prelekcja Dyrektora Muzeum Podlaskiego - Andrzeja Lechowskiego na temat: "Boże Narodzenie w Białymstoku"

Najbliższe odczyty merytoryczne odbędą się w miesiącu styczniu 2017 r.


Kursy - certyfikacja zawodu księgowego:

Kurs dla kandydatów na księgowego (I stopnia)
- 21.01.2017 r. - 28.05.2017 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (dni robocze) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (II stopnia)  
- 14.01.2017 r. - 12.11.2017 r.(weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (weekendy) - lista rezerwowa
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (dni robocze) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - III kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (III stopnia)
- 15.01.2017 r. - 8.10.2017 r. (weekendy) - lista rezerwowa
- rozpoczęcie - IV kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kursy z rachunkowości budżetowej:

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (dni robocze i weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (dni robocze i weekendy) - prowadzimy nabór

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów w 2016 roku:
Moduł V
- 1 - 2 grudnia 2016 r.

Szkolenia krótkie:

BILANS 2016
- I grupa - 30 listopada 2016 r., godz. 9:00 i 9 grudnia 2016 r., godz. 9:00 - !!!!GRUPA SKOMPLETOWANA!!!!
- II grupa - 16 stycznia 2017 r., godz. 9:00 i 1 lutego 2017 r., godz. 9:00 - !!!!GRUPA SKOMPLETOWANA!!!!

- III grupa 18 stycznia 2017 r., godz. 9:00 i 2 lutego 2017 r., godz. 9:00 - !!!!GRUPA W TRAKCIE NABORU!!!!

Analiza zmian w ustawie VAT w 2017 r. oraz wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji ustaw PIT i CIT w 2017 r.

 - 17 stycznia 2017 r., godz. 9:00

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2016 rok (BILANS za 2016 r. - jednostek budżetowych)

- 25 stycznia 2017 r., godz. 9:00

Szkolenia krótkie w Oddziale Terenowym w Łomży:

Kodeks Pracy i czas pracy - zmiany oraz wybrane istotne zagadnienia
- 9 grudnia 2016 r., godz. 9:00W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.


Biura Rachunkowe zachęcamy do złożenia wniosku o przyznanie listu akredytacyjnego dla biura rachunkowego.

Zasady przyznawania listu oraz wniosek dostępne są na stronie:

http://www.skwp.pl/List,akredytacyjny,SKwP,dla,biur,rachunkowych,13269.html


Polecamy

    • Kaledarium