Aktualności

Z wielkim żalem informujemy,
iż 30 października 2017 r. zmarł

Edward Kosakowski
Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku (w latach 1999-2017)

 

 

 


Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszamy
na doroczne spotkanie świąteczne w dniu
14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 15:30.
Podczas spotkania przy kawie prelekcję okolicznościową na temat:
"Józef Piłsudski w Białymstoku", wygłosi Andrzej Lechowski -
Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 
Do zobaczenia.

Odczyty merytoryczne w listopadzie 2017 r.:

- Koło Budżetowców - 17 listopada 2017 r. (piątek), godz. 14:15, temat odczytu: "Wybrane zagadnienia z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej", prelegent: Małgorzata Serafin

- Pozostałe Koła -  28 listopada 2017 r. (wtorek), godz. 15:30, temat odczytu: "Odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach prawa handlowego", prelegent: Szymon Stasiński - prawnik

Uprzejmie przypominamy o obowiązku regulowania składki członkowskiej, która wynosi 30 zł rocznie. Wpłaty prosimy dokonywać na konto  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BILANS 2017
- terminy szkolenia:
- Grupa I 29-30 listopada 2017 r.   GRUPA SKOMPLETOWANA
- Grupa II 11-12 stycznia 2018 r.   GRUPA SKOMPLETOWANA
- Grupa III - 29-30 stycznia 2018 r.   PROWADZIMY NABÓR

Obligatoryjne Szkolenie Biegłych Rewidentów w 2017 r.
- termin szkolenia:
- Moduł VI - 27-28 listopada 2017 r.
- Moduł XXIII - 1 grudnia 2017 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika po zmianach od 2018 roku
- termin szkolenia: 12 grudnia 2017 r., godz. 9:00

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2017 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa
- termin szkolenia: 13 grudnia 2017 r., godz. 9:30 

Podatki dochodowe w 2018 r.
- termin szkolenia: 26 stycznia 2018 r, godz. 9:00

Kurs dla kandydatów na księgowego (I stopnia) - w godz. 8:15-14:00  

- rozpoczęcie - 18 luty 2018 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - lipiec/sierpień 2018 r. (dni robocze) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - III kwartał 2018 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (II stopnia) - w godz. 8:15-14:00
- rozpoczęcie - 13 maja 2018 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - III kwartał 2018 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (III stopnia) - w godz. 8:15-14:00
- rozpoczęcie - 14 stycznia 2018 r. (weekendy) - lista rezerwowa
- rozpoczęcie - IV kwartał 2018 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs kadry i płace - w godz. 16:00-19:15 - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - od 12 kwietnia 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. (zajęcia 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki)

Kurs płace dla zaawansowanych - w godz. 9:00-14:00 - prowadzimy nabór
28.01.2018 r.-niedziela,03.02.2018 r.-sobota,10.02.2018 r.-sobota,11.02.2018 r.-niedziela,
15.02.2018 r.-czwartek,22.02.2018 r.-czwartek,25.02.2018 r.-niedziela,
01.03.2018 r.-czwartek

Kurs kadry dla zaawansowanych - w godz. 9:00-14:00 - prowadzimy nabór
- zajęcia w weekendy i dni robocze

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw - w godz.9:00-14:00 - prowadzimy nabór
- zajęcia w weekendy i dni robocze

Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych - prowadzimy nabór
- harmonogram zostanie ustalony po skompletowaniu grupy.

 


W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.


Polecamy

    • Kaledarium