!!!! Członków Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku zachęcamy do przekazania adresu mailowego, który ułatwi nam kontakt z Państwem w sprawach statutowych SKwP !!!!

Aktualności

Odczyty w miesiącu lutym 2017 r.:

- Koło budżetowców - 17.02.2017 godz. 14:15 (piątek) - prelegent: Małgorzata Serafin, temat: Wybrane zagadnienia z zamknięcia ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych.

- Pozostałe koła - 28.02.2017 godz. 15:30 (wtorek) -€“ prelegent: Barbara Olszyńska, €“ temat: Podatek VAT w 2017 roku - wybrane zagadnienia.


 

Kursy - certyfikacja zawodu księgowego:

Wszystkie kursy (w dni robocze i weekendy) odbywają się

w godzinach 8:15-14:00

Kurs dla kandydatów na księgowego (I stopnia) 
- rozpoczęcie - LATO 2017 r. (lipiec, sierpień - 2 dni robocze w tygodniu) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie III kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (II stopnia)  
- rozpoczęcie - II/III kwartał 2017 r. (2 dni robocze w tygodniu) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - III kwartał 2017 r. (weekendy) - lista rezerwowa

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (III stopnia)
- rozpoczęcie - IV kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

 

!! NOWOŚĆ!! - Kurs kadry i płace - !! NOWOŚĆ!!

Kurs kadry i płace
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 roku po skompletowaniu grupy (zajęcia w godz. od 8:15 do 13:20, w weekendy (6 dni) i dni robocze (5 dni)) - prowadzimy nabór
 

Kursy z rachunkowości budżetowej:

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw
- rozpoczęcie - II/III kwartał 2017 r., (ok 50 % zajęć w dni robocze, pozostałe w weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
- rozpoczęcie - II/III kwartał 2017 r. (ok 50 % zajęć w dni robocze, pozostałe w weekendy) - prowadzimy nabór
 
 

Szkolenia krótkie:

Nowelizacja VAT, CIT, PIT w 2017 r. - praktyczne aspekty
- 7 marca 2017 r., godz. 9:00

Ubezpieczenia społeczne ZUS - ostatnie zmiany oraz utrwalenie wiadomości
- 29 marca 2017 r., godz. 9:00

Szkolenia krótkie w Oddziale Terenowym w Łomży:

 


W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.


Biura Rachunkowe zachęcamy do złożenia wniosku o przyznanie listu akredytacyjnego dla biura rachunkowego.

Zasady przyznawania listu oraz wniosek dostępne są na stronie:

http://www.skwp.pl/List,akredytacyjny,SKwP,dla,biur,rachunkowych,13269.html


Polecamy

    • Kaledarium