Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Księgowego, które odbędą się w dniu 10 czerwca 2016 roku (piątek) w Folwarku Nadawki koło Białegostoku. 

Program spotkania:

  1. Wyjazd autokarów sprzed siedziby Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34 godz. 16:00 do Folwarku Nadawki.
  2. Wspólna biesiada grillowa na wolnym powietrzu przy muzyce.
  3. Powrót do Białegostoku około godziny 23:00.

Członków Stowarzyszenia Księgowych, zainteresowanych udziałem w spotkaniu integracyjnym księgowych prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej do dnia 30 maja 2016 r. 

Mile widziane uregulowanie składki członkowskiej (roczna składka - 30 zł.) 


 
!!!! Członków Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku zachęcamy do przekazania adresu mailowego, który ułatwi nam kontakt z Państwem w sprawach statutowych SKwP !!!!
 

Aktualności

NIEODPŁATNY ODCZYT

Członków Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zapraszamy na nieodpłatny odczyt w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godzinie 15:30, temat odczytu : "wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy i czasu pracy ", prelegent: specjalista z omawianego tematu

W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.


Polecamy

    • Etyka zawodowa w rachunkowości