!!!! Członków Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku zachęcamy do przekazania adresu mailowego, który ułatwi nam kontakt z Państwem w sprawach statutowych SKwP !!!!

Aktualności


Odczyty merytoryczne w miesiącu styczniu 2017 roku:

20.01.2017 r. (piątek), godz. 14:15, Koło Budżetowców,  temat odczytu: "Wybrane zagadnienia dot. zmian w podatkach w 2017 r.", prelegent: Barbara Olszyńska 

- 31.01.2017 r. (wtorek), godz. 15:30, pozostałe Koła, temat odczytu: "Wybrane zagadnienia dot. zmian w podatkach w 2017 r.", prelegent: Barbara Olszyńska  


 

Kursy - certyfikacja zawodu księgowego:

Wszystkie kursy (w dni robocze i weekendy) odbywają się

w godzinach 8:15-14:00

Kurs dla kandydatów na księgowego (I stopnia)
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - LATO 2017 r. (lipiec, sierpień - 2 dni robocze w tygodniu) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie III kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (II stopnia)
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - II/III kwartał 2017 r. (2 dni robocze w tygodniu) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - III kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (III stopnia)
- rozpoczęcie - IV kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kursy z rachunkowości budżetowej:

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw
- rozpoczęcie - II/III kwartał 2017 r., (ok 50 % zajęć w dni robocze, pozostałe w weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
- rozpoczęcie - II/III kwartał 2017 r. (ok 50 % zajęć w dni robocze, pozostałe w weekendy) - prowadzimy nabór
 
 

Szkolenia krótkie:

BILANS 2016 
- II grupa - 16 stycznia 2017 r., godz. 9:00 i 1 lutego 2017 r., godz. 9:00 - !!!!GRUPA SKOMPLETOWANA!!!!
- III grupa 18 stycznia 2017 r., godz. 9:00 i 2 lutego 2017 r., godz. 9:00 - !!!!GRUPA W TRAKCIE NABORU!!!!

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2016 rok (BILANS za 2016 r. - jednostek budżetowych)
- 25 stycznia 2017 r., godz. 9:00

Nowelizacja VAT, CIT, PIT w 2017 r. - praktyczne aspekty
- 7 marca 2017 r., godz. 9:00

Szkolenia krótkie w Oddziale Terenowym w Łomży:

 


W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.


Biura Rachunkowe zachęcamy do złożenia wniosku o przyznanie listu akredytacyjnego dla biura rachunkowego.

Zasady przyznawania listu oraz wniosek dostępne są na stronie:

http://www.skwp.pl/List,akredytacyjny,SKwP,dla,biur,rachunkowych,13269.html


Polecamy

    • Kaledarium