!!!! Członków Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku zachęcamy do przekazania adresu mailowego, który ułatwi nam kontakt z Państwem w sprawach statutowych SKwP !!!!

Aktualności

Kursy - certyfikacja zawodu księgowego:

Kurs dla kandydatów na księgowego (I stopnia)
- 21.01.2017 r. - 28.05.2017 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (dni robocze) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (II stopnia)  
- 09.10.2016 r. - 22.04.2017 r. (weekendy) - lista zamknięta
- 14.01.2017 r. - 12.11.2017 r.(weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (weekendy) - lista rezerwowa
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (dni robocze) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - III kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (III stopnia)
- 15.01.2017 r. - 8.10.2017 r. (weekendy) - lista rezerwowa
- rozpoczęcie - IV kwartał 2017 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Kursy z rachunkowości budżetowej:

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw
- rozpoczęcie - II kwartał 2017 r. (dni robocze i weekendy) - prowadzimy nabór

Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
- 05.10.2016 r. - 18.12.2016 r. (dni robocze i weekendy) - prowadzimy nabór

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów w 2016 roku:
Moduł XII
- 21 - 22 listopada 2016 r.

Moduł V
- 1 - 2 grudnia 2016 r.

Szkolenia krótkie:

Jednolity plik kontrolny - jak przygotować księgi rachunkowe w praktyce
- 10 października 2016 r. godz. 9:00

Ceny transferowe z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r.
- 18 października 2016 r. godz. 9:00

Ubezpieczenia Społeczne ZUS w 2016 roku
- 28 października 2016 r., godz. 9:00

Studium Przypadku - optymalizowanie i analiza skutków cywilistycznych w obrocie krajowym w aspekcie prawa podatkowego na tle bieżącego orzecznictwa i praktyki podatkowej
- 8 listopada 2016 r., godz. 9:00

Kodeks Pracy i czas pracy - zmiany oraz wybrane istotne zagadnienia
- 14 listopada 2016 r., godz. 9:30

Czas pracy kierowców
- 28 listopada 2016 r., godz. 9:30

BILANS 2016
- I grupa - 30 listopada 2016 r., godz. 9:00 i 9 grudnia 2016 r., godz. 9:00
- II grupa - 16 stycznia 2017 r., godz. 9:00 i 1 lutego 2017 r., godz. 9:00

Szkolenia krótkie w Oddziale Terenowym w Łomży:
Jednolity plik kontrolny - jak przygotować księgi rachunkowe w praktyce
- 9 listopada 2016 r., godz. 9:00W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.


Biura Rachunkowe zachęcamy do złożenia wniosku o przyznanie listu akredytacyjnego dla biura rachunkowego.

Zasady przyznawania listu oraz wniosek dostępne są na stronie:

http://www.skwp.pl/List,akredytacyjny,SKwP,dla,biur,rachunkowych,13269.html


Polecamy

    • Kaledarium