55-lecie

W dniu 16 maja 2012 r. w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 55-lecia Oddziału.
W uroczystości udział wzięło ponad 80 zaproszonych gości, przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia: Prezes ZG prof. dr hab. Zbigniew Messner oraz sekretarz Stefan Czerwiński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, przedstawiciele białostockich wyższych uczelni, Kuratorium Oświaty, przedstawiciele organów skarbowych, podatkowych i celnych, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, członkowie wspierający, działacze i członkowie Stowarzyszenia z regionu.
Prezes Zarządu Oddziału Edward Kosakowski w przemówieniu okolicznościowym przedstawił historię Oddziału wraz jego osiągnięciami i dokonaniami. Prezes Zarządu Głównego prof. Zbigniew Messner wyraził uznanie dla działalności Oddziału i pogratulował wspaniałego Jubileuszu.
Podczas uroczystości, prelekcję na temat „Wpływ środków unijnych na rozwój miasta Białegostoku", wygłosił Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski
Najbardziej zasłużonym, długoletnim działaczom Oddziału (dwunastu osobom), ze stażem członkowskim ponad 45 lat, w dowód uznania i podziękowania, zostały wręczone Dyplomy uznania i pamiątkowe wydawnictwo „Białystok - przewodnik historyczny".
W podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie w działalność statutową Stowarzyszenia, uhonorowano także okolicznościowymi statuetkami, upamiętniającymi 55-lecie Oddziału 23 organizacje, uczelnie, instytucje i członków wspierających.
Wszystkim uczestnikom uroczystości wręczone zostały pamiątkowe gadżety z logo SKwP.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, podczas wspólnego obiadu, był czas na wspomnienia i rozmowy towarzyskie.

 

 

Polecamy

    • Kaledarium