Akademia amortyzacji w CIT/PIT: warsztaty praktyczne

Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką amortyzacji środków trwałych na szkolenie podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą trudną i złożoną tematyką. Kiedy można mówić o środku trwałym bądź WNiP, skutki niezapłacenia za amortyzowany środek trwały, inwestycje w obcych środkach trwałych, trudności z ustaleniem wartości początkowej, remonty i ulepszenia środków trwałych, szybsze i racjonalniejsze metody amortyzacji oraz dokumenty do tego potrzebne, modernizacje budynków i budowli, dobudówki w prawie budowlanym czy w końcu kłopoty z prawidłową kwalifikacją środków trwałych. Te i inne zagadnienia będą przedmiotem proponowanego Państwu szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 4 października 2017 r. godz. 9:00
- sala wykładowa SKwP, Białystok, Warszawska 34

WYKŁADOWCA: Lech Janicki - Ekspert podatkowy, prawnik z Krakowa

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. Definicja środków trwałych i WNIP zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT.
2. Odpisy amortyzacyjne poza kosztami podatkowymi w sytuacji braku zapłaty przez rachunek płatniczy za środek trwały - kontrowersyjna zmiana od 2017 roku.
3. Zmiany w przepisach o korekcie kosztów od 2016 r. i ich wpływ na amortyzację.
4. Definicja wartości niematerialnych i prawnych (WniP) - czym są i jak je zidentyfikować?
5. Koszty prac rozwojowych.
6. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
7. Wydatki ponoszone przed rozpoczęciem inwestycji (jak je rozliczać ?)
8. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i WniP:
9. Cena nabycia, koszt wytworzenia i koszty dodatkowe.
10. Usługi zagraniczne związane ze środkami trwałymi i WNiP w kontekście podatku u źródła (WHT)
11. Odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
12. Koszty pracy pracowników (departamentów) przy wytworzeniu środka trwałego,
13. Szkolenia pracowników a wartość początkowa urządzeń i programów komputerowych stanowiących środki trwałe i WniP,
14. Likwidacja zaniechanej inwestycji - kontrowersje wokół pojęcia fizycznej likwidacji inwestycji.
15. Ulepszenie a remont środków trwałych.
16. „Podkładki pod środki trwałe" - jak uniknąć problemów z kwalifikacją ST i WNIP-ów oraz kwalifikacją prac remontowych bądź ulepszeniowych?
17. Przykłady zapisów umownych mających wpływ na zaliczenie wydatku od razu do kosztów bądź poprzez zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (analiza konkretnych przypadków).
18. Jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych - praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków
19. Opinie służb technicznych dla potrzeb zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych (np. dla środków trwałych używanych w warunkach pogorszonych, złych lub poddanych szybkiemu postępowi) - co powinna zawierać treść opinii, by organ podatkowy nie kwestionował szybszej amortyzacji?
20. Jakie dokumenty od poprzedniego właściciela są potrzebne, by stosować indywidualne stawki amortyzacyjne (np. dla używanych budynków) - rola oświadczeń, dzienników budowy itd.
21. Rola dokumentów z zakresu prawa budowlanego dla działów księgowości - pozwolenie na użytkowanie, odbiory prac budowlanych, pozwolenia administracyjne.
22. Skorzystanie z opinii rzeczoznawcy lub biegłego w razie wątpliwości co do klasyfikacji środków trwałych bądź przeprowadzonych prac - koszty opinii, znaczenie podczas sporu z organem podatkowym.
23. Jak udokumentować dla potrzeb księgowości likwidację zaniechanej inwestycji - przykłady protokołów likwidacyjnych.
24. Interpretacje GUS w Łodzi - pomocny sposób na rozstrzygnięcie wątpliwości, jak zakwalifikować środek trwały.
25. Przebudowa i rozbudowa środków trwałych (m.in. zagadnienia dotyczące rozbudowy budynków, hal magazynowych, tworzenia tzw. „dobudówek", rola ścian przeciwpożarowych, stosowanie przepisów prawa budowlanego),
26. Modernizacja i rekonstrukcja środków trwałych,
27. Analiza prac związanych z instalacjami firmowymi (przykłady kwalifikowania ponad 40 rodzajów instalacji np. systemy sanitarne, przywoławcze, alarmowe, drzwi automatyczne, ruchome schody, windy, systemy oddymiania, uzdatniania wody, urządzenia pomocnicze i peryferyjne itd.)
28. Trwałe odłączenie od środka trwałego części składowej lub peryferyjnej -skutki podatkowe.
29. Metody amortyzacji i stawki amortyzacyjne.
30. Używane środki trwałe,
31. Ulepszone środki trwałe,
32. Czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu - skutki podatkowe
33. Udostępnienie środków trwałych kontrahentowi w celu wspólnej realizacji kontraktu - skutki podatkowe,
34. Optymalizacja amortyzacyjna - praktyczne przykłady,

ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
- 385 zł - od członków wspierających SKwP z uregulowaną składką za 2017 r.
- 425 zł - od pozostałych jednostek

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT

W ramach odpłatności : wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawa, herbata, lunch

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest:
nadesłanie do dnia 18 września 2017 r.
zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych
93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Polecamy

    • Kaledarium