Ceny transferowe - 2017 r.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 30 października 2017 r. godz. 9:00 - sala wykładowa SKwP, Białystok, Warszawska 34
 
WYKŁADOWCA: Marcin Górski - doradca podatkowy
 
TEMATYKA SZKOLENIA:
I. Podstawowe pojęcia. Podmiot powiązany. Podmiot niezależny. Cena transferowa. Cena rynkowa.
II. Identyfikacja podmiotów powiązanych w transakcjach międzynarodowych oraz w transakcjach krajowych.
1) Powiązania kapitałowe. Powiązania wertykalne. Powiązania horyzontalne. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie. Nowa definicja podmiotów powiązanych kapitałowo.
2) Powiązania personalne. Powiązania rodzinne. Powiązania wynikające ze stosunku pracy. Powiązania majątkowe.
3) Identyfikacja powiązań w transakcjach ze spółkami osobowymi.
III. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
1) Podstawowe informacje na temat analizy danych porównawczych. Analiza porównawcza podmiotu. Analiza porównawcza przedmiotu. Zasady uwzględnienia występujących różnic.
2) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
3) Metoda ceny odsprzedaży. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
4) Metoda rozsądnej marży koszt plus. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
5) Metoda marży transakcyjnej netto. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
6) Metoda podziału zysków.
7) Sytuacje szczególne. Usługi o niskiej wartości dodanej. Transakcje finansowe. Inne.
IV. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
1) Limity dokumentacyjne.
2) Ciężar dowodu w trakcie kontroli cen transferowych. Kiedy analiza danych porównawczych ? Kiedy opis zgodności warunków transakcji ?
3) Elementy dokumentacji. Dokumentacja na poziomie podmiotu. Dokumentacja na poziomie grupy podmiotów powiązanych.
4) Przegląd oraz aktualizacja dokumentacji.
5) Termin sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji.
6) Oświadczenie w przedmiocie sporządzenia dokumentacji.
7) Sankcje za brak posiadania dokumentacji.
V. Obowiązki sprawozdawcze.
1) CIT / PIT TP.
2) Dokument CBC.
3) Inne obowiązki sprawozdawcze.
VI. Porozumienia w sprawach cen transferowych.
1) Rodzaje porozumień. Porozumienia jednostronne. Porozumienia dwustronne. Porozumienia wielostronne.
2) Zakres ochrony.
VII. Pozostałe zagadnienia.
VIII. Pytania odpowiedzi.

 

ODPŁATNOŚĆ za szkolenie wynosi:

- 390 zł - od członków wspierających SKwP z opłaconą składką za 2017r.
- 430 zł - od pozostałych jednostek

(Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT)

W ramach odpłatności : wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawa, herbata, lunch.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest: nadesłanie do dnia 15 października 2017 r. zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku nr 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

Polecamy

    • Kaledarium