Certyfikaty

  • Certyfikat ISO 9001

Misja i certyfikat Systemu Jakości (kliknij aby zobaczyć powiększony)


  • Akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty - decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lipca 2011 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okregowego w Białymstoku otrzymało akredytację w zakresie organizacji następujących kursów: Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs dla kandydatów na specjalistę ds rachunkowości, Kurs dla kandydatów na głównego księgowego oraz na Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów
  • W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

    W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.

 
Zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (kliknij aby zobaczyć powiększony)  

Polecamy

    • Kaledarium