Krajowa Administracja Skarbowa KAS – 1 marca 2017 r. Nowe zasady przeprowadzania kontroli u podatników.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 27 września 2017 r. godz. 9:00
sala wykładowa nr 3, parter, SKwP, Białystok, Warszawska 34
 
WYKŁADOWCA: Hubert Grzyb - Doradca podatkowy
 
TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej.
1. Pojęcie Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Zadania KAS.
3. Struktura organizacyjna i organy KAS.
4. Istotne nowe uprawnienia KAS, w szczególności dostęp do informacji o podatnikach.

II. Kontrole podatników po 1 marca 2017 r.

1. Kontrola celno-skarbowa.
a) Zakres kontroli celno-skarbowej.
b) Kontrola celno-skarbowa a przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
c) Data i sposób wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Czy podatnik będzie miał czas przygotować się do kontroli?
d) Prawo do korekty deklaracji podatkowych po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.
e) Kontrola krzyżowa w ramach kontroli celno-skarbowej.
f) Zakończenie kontroli celno-skarbowej.
g) Prawo do korekty deklaracji podatkowych po zakończeniu kontroli celno-skarbowej.
h) Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe.
i) Tryb odwoławczy. Ryzyko związane z rozpatrywaniem odwołania przez ten sam organ.

2. Kontrola podatkowa.
a) Zakres kontroli podatkowej.
b) Kontrola podatkowa a przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
c) Data i sposób wszczęcia kontroli celno-skarbowej.
d) Kontrola krzyżowa w ramach kontroli podatkowej.
e) Zakończenie kontroli podatkowej.
f) Prawo do korekty deklaracji podatkowych a kontrola podatkowa.

3. Postępowanie podatkowe.
a) Zakres postępowania podatkowego.
b) Data i sposób wszczęcia postępowania podatkowego.
c) Kontrola krzyżowa w ramach postępowania podatkowego.
d) Zakończenie postępowania podatkowego.
e) Tryb odwoławczy.

4. Czynności sprawdzające.

5. Postępowanie dowodowe w ramach kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz czynności sprawdzających.
a) Ogólne zasady dotyczące postępowania dowodowego.
b) Prawa i obowiązki podatników w trakcie kontroli.
c) Rodzaje dowodów.
d) Księgi podatkowe jako dowód.
e) Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jako dowód.

 • JPK_KR (księgi rachunkowe),
 • JPK_FA (faktury),
 • JPK_WB (wyciąg bankowy),
 •  JPK_MAG (magazyn),
 •  JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • JPK_EP (ewidencja przychodów),
 • sposób przekazania JPK,
 •  termin przekazania JPK,
 • sankcje związane z JPK.

6. Przepisy przejściowe.

III. Sankcje podatkowe po 1 marca 2017 r.

1. Ogólne przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej.
2. Osoby odpowiedzialne, w tym odpowiedzialność dyrektorów finansowych, głównych księgowych, innych pracowników podatnika, osób usługowo prowadzących księgi podatnika.
3. Dodatkowe sankcje pieniężne za błędy w VAT. Kiedy 30%? Kiedy 20%? Kiedy 100%?
4. Nowe przepisy dotyczące nierzetelnych faktur.
a) Zmiany w Kodeksie karnym.
b) Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym.
c) Jakie kary wprowadzają nowe przepisy?
d) Czy uczciwi podatnicy powinni obawiać się odpowiedzialności?
5. Wyłączenie odpowiedzialności.
a) Czynny żal - przesłanki
b) Korekta deklaracji - przesłanki.

ODPŁATNOŚĆ za szkolenie wynosi:

- 370 zł - od członków wspierających SKwP z opłaconą składką za 2017 r.
- 410 zł - od pozostałych jednostek

(Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT)

W ramach odpłatności: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawa, herbata, lunch.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest:
nadesłanie do dnia 18 września 2017 r. zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku nr 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

 

Polecamy

  • Kaledarium