Nieodpłatne odczyty

Odczyty w październiku 2017 r.

- Koło Budżetowców - 20 października 2017 r. (piątek), godz. 14:15, temat odczytu: "Wybrane zagadnienia z rachunkowości budżetowej", prelegent: Małgorzata Serafin

- Pozostałe Koła - 31 października 2017 r. (wtorek), godzi. 15:30, temat odczytu: "Wybrane zagadnienia z zasiłków ubezpieczenia społecznego ZUS", prelegent: Teresa Kucejko

Członkowie zwyczajni Oddziału Okręgowego w Białymstoku skupieni są w 11 jednostkach organizacyjnych.

Działalność poszczególnych jednostek organizacyjnych to przede wszystkim comiesięczne spotkania członków zrzeszonych w tych jednostkach, podczas których prowadzone są odczyty, dyskusje i konsultacje głównie z zakresu rachunkowości i podatków.

Terminarz spotkań:

  • Koło Budżetowców - przedostatni piątek każdego miesiąca godz. 14.15 (oprócz lipca, sierpnia i grudnia)
  • Koło Samodzielnych Księgowych, Spółek Prawa Handlowego, Handlu i Usług - ostatni wtorek każdego miesiąca godz. 15.30 (oprócz lipca, sierpnia i grudnia)
  • pozostałe koła - spotkania ustalane przez prezesów jednostek, informacja o terminie spotkania przekazywana jest członkom z odpowiednim wyprzedzeniem

Polecamy

    • Kaledarium