Obligatoryjne Szkolenie Biegłych Rewidentów w 2017 r.

Od 1 stycznia 2015 r obowiązują nowe przepisy dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Zgodnie z nowymi uregulowaniami liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym ( od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. ) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:
• co najmniej 72 godziny szkolenia obligatoryjnego prowadzonego przez jednostkę uprawnioną
• co najwyżej 48 godzin samokształcenia.
W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godz. lekcyjne, w tym:
• co najmniej 16 godz. szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
• co najwyżej 8 godzin samokształcenia.
Na zakończenie 3 - letniego okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

W związku z powyższym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku
zaprasza do udziału

W OBLIGATORYJNYM SZKOLENIU
Z ZAKRESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2017 R.

Tematyka szkolenia:  

Moduł VI - „Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek"
- 16 godz. lekcyjnych z bloku Rewizja finansowa. Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident
podręcznik: „ Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek" , autor - W. Lachowski
- wydawca CE KIBR,

Moduł XXIII - „Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego."
- 8 godz. lekcyjnych, które zaliczają 4 godz. z bloku Rachunkowość
i 4 godz. z bloku Rewizja
finansowa. Wykładowca: Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident
podręcznik: „ Podatki 2017 r.", autor - praca zbiorowa ( 15 osób)

                                 
Termin szkolenia:

- Moduł VI - 27-28 listopada 2017 r.
- Moduł XXIII - 1 grudnia 2017 r.

Odpłatność za szkolenie (wraz z podręcznikami): - 24 godz. lekcyjne - 800 zł
W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady, podręczniki, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, obiad

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować do 30 października 2017 r. do Oddziału Okręgowego SKwP, ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok , tel. 85 743-26-19, 85 743-26-05, fax 85 743-25-91, e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl.

Wpłaty za szkolenie prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku
nr 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

 

Polecamy

    • Kaledarium